ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ

Ο ρόλος της μικροχειρουργικής

Στη χειρουργική αποκατάσταση του μαστού, ο πλαστικός χειρουργός ανακατασκευάζει το σύνολο ή μέρος του μαστού, που έχει αφαιρεθεί χειρουργικά. Αυτό γίνεται με τη χρήση ενθεμάτων μαστού, ή αυτόλογου ιστού από ένα άλλο μέρος του σώματος. Ο στόχος της ανάπλασης είναι ο μαστός να δείχνει φυσικός και συμμετρικός, όταν η ασθενής φοράει ρούχα.

Υποψήφιες για ανάπλαση του μαστού είναι γυναίκες που έχουν:

Διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού και είχαν ή θα έχουν μαστεκτομή (χειρουργική αφαίρεση του μαστού).

αποκατασταση μαστου

Διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού και είχαν ή θα έχουν χειρουργική επέμβαση διατήρησης του μαστού, όπως η μερική μαστεκτομή ή lumpectomy (χειρουργική αφαίρεση του όγκου και των γύρω ιστών του μαστού).

αποκατασταση στηθους

Βρεθεί να έχουν μια γενετική μετάλλαξη και θα έχουν προφυλακτική μαστεκτομή (αφαίρεση των μη-καρκινικών μαστού για την πρόληψη του καρκίνου).

αποκατασταση μαστων

Διαδικασία Επέμβασης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

6-8 ώρες
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Γενική
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

3-4 ημέρες
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΕΠΟΥΛΩΣΗ

3-4 εβδομάδες
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3-6 μήνες
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ

Μαστεκτομή / Βλάβες ακτινοβολίας / Αποτυχημένη αποκατάσταση με εκθέματα

Ποιες είναι οι επιλογές μου για την αποκατάσταση του μαστού, αν έχω υποβληθεί σε μαστεκτομή;

Οι επιλογές για την αποκατάσταση μπορεί να ταξινομηθούν σε τρεις γενικές κατηγορίες:

 • Ένθεμα μόνο
 • Χρησιμοποιώντας τον δικό σας ιστό μόνο (κοιλιακή χώρα, γλουτιαία χώρα, έσω επιφάνεια μηρού), ο οποός μεταφέρεται με  μικροχειρουργικές τεχνικές
 • Ένθεμα σε συνδυασμό με δικό σας ιστό

Όλες οι επιλογές αποκατάστασης απαιτούν περισσότερες από μια εγχειρήσεις και χρειάζονται χρόνο, για να επιτευχθεί το τελικό αποτέλεσμα.

Ποια μέθοδος μπορεί να είναι καλύτερη για μένα;

Η καλύτερη μέθοδος για σας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων:

 • Σχήμα Σώματος
 • Προηγούμενες εγχειρήσεις
 • Γενική κατάσταση υγείας
 • Ανάγκες θεραπείας και παρακολούθησης καρκίνου του μαστού
 • Προσωπικές προτιμήσεις

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας, ο πλαστικός χειρουργός θα συζητήσει τις επιλογές αποκατάστασης του μαστού σας, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων, τα οφέλη και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η απόφαση είναι καθαρά προσωπική της ασθενούς, αλλά υποχρέωση του χειρουργού είναι να δώσει ρεαλιστικές προσδοκίες.

Με βάση την εμπειρία μας η αποκατάσταση με αυτόλογο ιστό, ο οποίος μεταφέρεται με μικροχειρουργικές τεχνικές, προσφέρει φυσικό μαστό με διάρκεια στον χρόνο και μηδαμινή νοσηρότητα στην συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών.

Πόσο μακρά είναι η διαδικασία της αποκατάστασης;

Το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του μαστού ποικίλλει, ανάλογα με τον αριθμό των επεμβάσεων που προηγήθηκαν και αν υπάρχει ανάγκη συμπληρωματικής θεραπείας για τον καρκίνο. Η διαδικασία ανάπλασης διαρκεί 6 μήνες έως ένα έτος, ανεξάρτητα ποια μέθοδος έχει επιλεγεί και εάν απαιτείται συμπληρωματική θεραπεία για τον καρκίνο. Πολλοί ασθενείς μπορούν να επιλέξουν να μην έχουν ανακατασκευή της θηλής ή μπορούν να απαιτούν πολλαπλές διορθωτικές επεμβάσεις για το καλύτερο δυνατό συμμετρικό αποτέλεσμα.

Εδώ είναι ένα γενικό χρονοδιάγραμμα ανάπλασης μαστού:

Στάδιο 1: Πρώτη χειρουργική επέμβαση για τη δημιουργία του μαστού. Περιμένετε περίπου τρεις μήνες για την επούλωση. Το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να είναι μεγαλύτερο, αν χρειαστεί χημειοθεραπεία ή θεραπεία ακτινοβολίας.

Στάδιο 2: Χειρουργική επέμβαση για την επίτευξη συμμετρίας με τον ετερόπλευρο μαστό (αν αυτό είναι αναγκαίο ή επιθυμητό). Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει επέμβαση μείωσης, ανόρθωσης ή αύξησης στον ετερόπλευρο υγιή μαστό, ή οποιαδήποτε διόρθωση στον ανακατασκευασμένο μαστό. Περιμένετε περίπου δύο με τρεις μήνες για την επούλωση. Αυτό το βήμα μπορεί να επαναληφθεί εάν κριθεί αναγκαίο ή επιθυμητό.

Στάδιο 3: Χειρουργική επέμβαση για ανακατασκευή θηλής και θηλέας άλω. Το στάδιο 1 μπορεί να λάβει χώρα μαζί με το στάδιο 2, εάν είναι τεχνικά εφικτό να επιτευχθεί συμμετρικό αποτέλεσμα.

Υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με την αποκατάσταση του μαστού;

Ναι. Όπως με κάθε χειρουργική επέμβαση, υπάρχουν κίνδυνοι. Ο πλαστικός χειρουργός θα σας αναλύσει τους κινδύνους, και κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στην κλινική, θα απαντήσει σε ερωτήσεις. Κίνδυνοι από χειρουργική αποκατάσταση του μαστού μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Πόνο
 • Αιμορραγία
 • Μόλυνση / Φλεγμονή
 • Προβλήματα επούλωσης τραύματος
 • Διαταραχές στην αισθητικότητα των χειρουργημένων περιοχών του σώματος
 • Συλλογή υγρού (όπως αιμάτωμα και seroma)
 • Δημιουργία παθολογικών ουλών
 • Δημιουργία Κήλης
 • Μερική ή ολική απώλεια κρημνού
 • Νέκρωση λίπους
 • Αποτυχία ή η απώλεια των ενθεμάτων
 • Ασυμμετρία
 • Κακό αισθητικό αποτελέσματα

Και αν ο φυσικός μαστός μου δεν είναι συμμετρικός με τον ανακατασκευασμένο;

Ο απώτερος στόχος της αποκατάστασης είναι η δημιουργία ενός μαστού, που δείχνει φυσικός και που είναι συμμετρικός με τον ετερόπλευρο υγιή μαστό, όταν η ασθενής φοράει ρούχα. Μερικές φορές, η απόκτηση συμμετρίας δεν είναι εφικτή, εκτός εάν γίνει παρέμβαση στον ετερόπλευρο υγιή μαστό (αύξηση με ένθεμα σιλικόνης, μείωση ή ανόρθωση) .

Ο Πλαστικός Χειρουργός σας θα συζητήσει αυτές τις επιλογές σας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας. Αυτή η «επέμβαση συμμετρίας» γίνεται συνήθως 3-6 μήνες μετά την πρώτη επέμβαση σας, για να βεβαιωθείτε ότι ο ανακατασκευασμένος μαστός έχει επουλωθεί και έχει αποκτήσει το οριστικό μέγεθος και σχήμα.

Τι γίνεται αν χρειαστεί χημειοθεραπεία;

Η αποκατάσταση του μαστού δεν πρέπει να καθυστερήσει  την συμπληρωματική χημειοθεραπεία. Συνήθως ο ογκολόγος σας θα περιμένει την ολοκλήρωση της επουλωτικής διαδικασίας από την μαστεκτομή και την ανάπλαση, πριν την έναρξη της χημειοθεραπείας. Αν έχετε επιπλοκές, όπως προβλήματα επούλωσης τραύματος ή μόλυνσης, η χημειοθεραπεία μπορεί να καθυστερήσει.

Εάν έχετε επιλέξει την αποκατάσταση με ένθεμα και απαιτείται διάταση του δέρματος, κατά τη στιγμή της χημειοθεραπείας, ο χειρουργός μπορεί να χρειαστεί να λάβει αιματολογικές εργαστηριακές εξετάσεις. Αυτό είναι για να βεβαιωθεί ότι το σώμα σας έχει ικανοποιητικό επίπεδο ανοσίας και μπορεί να καταπολεμήσει βακτήρια και λοιμώξεις, που μπορούν να εισαχθούν από το δέρμα σας κατά τη διάρκεια της διάτασης του δέρματος. Ο χειρουργός σας συνήθως θα περιμένει τουλάχιστον  ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας, πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε περαιτέρω επανορθωτική επέμβαση.

Τι γίνεται αν χρειαστεί ακτινοβολία;

Πιθανόν να κριθεί προτιμότερο να καθυστερήσει η αποκατάσταση του μαστού, μέχρι να τελειώσετε με την ακτινοθεραπεία. Η ακτινοβολία μπορεί να βλάψει την ανακατασκευή σας και να επηρεάσει το τελικό αισθητικό  αποτέλεσμα. Αν χρειάζεστε ακτινοβολία,  ο χειρουργός σας θα σας συμβουλεύσει να καθυστερήσετε την αποκατάσταση τουλάχιστον 3-6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της ακτινοθεραπείας. Η χρησιμοποίηση δικού σας ιστού για την ανάπλαση του μαστού μετά από ακτινοθεραπεία είναι μονόδρομος, μιας και η χρήση ενθεμάτων σε αυτή την περίπτωση συνοδεύεται από πολύ υψηλό ποσοστό επιπλοκών, όπως:

 • Λοιμώξεις
 • Διαταραχές επούλωσης με έκθεση του ενθέματος
 • Δημιουργία σοβαρού βαθμού κάψας (ουλώδης ιστός γύρω από το ένθεμα που προκαλεί σκλήρυνση του μαστού)
 • Συσσώρευση υγρού
 • Κακό αισθητικό αποτέλεσμα

Εάν είναι αβέβαιη η χρήση ακτινοβολίας μετεγχειρητικά ή πιθανολογείται ότι θα χρειαστεί ακτινοβολία, ένας ιστός (tissue expander) μπορεί να τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια της μαστεκτομής, ώστε να διατηρηθεί ο δερματικός «φάκελος» του μαστού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διατηρείται το σχήμα του μαστού, έως ότου καθοριστεί από το αποτέλεσμα της ιστολογικής εξέτασης, εάν χρειάζεται ακτινοβολία ή όχι.

Αν δεν χρειάζεται ακτινοβολία, εσείς και ο χειρουργός σας μπορείτε να επιλέξετε την τελική μέθοδο και να προχωρήσετε στην αποκατάσταση του μαστού σας. Αν χρειάζεται ακτινοβολία, το tissue expander  μπορεί να παραμείνει στη θέση του, αλλά είναι απαραίτητο να μην είναι σε μέγιστη διάταση, ώστε να αποφευχθούν επιπλοκές από το υπερκείμενο δέρμα. Δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση των ακτινοβολιών, η οποία συνήθως διαρκεί 6-8 εβδομάδες, το tissue expander διατείνεται και πάλι σταδιακά. Η οριστική αποκατάσταση θα γίνει 3-6 μήνες αργότερα και θα αφορά τη μεταφορά δικού σας ιστού. Δεν συνιστάται η χρησιμοποίηση μόνιμου ενθέματος, λόγω του υψηλού ποσοστού επιπλοκών και του πολύ πτωχού αισθητικού αποτελέσματος.

Η μέθοδος του προσωρινού tissue expander, δεν θα συστηθεί από όλους τους χειρουργούς και σε όλες τις ασθενείς (κακοί υποψήφιοι είναι οι υπέρβαρες, καπνίστριες, διαβητικές), διότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος επιπλοκών από την κατοχή ενός expander σε θέση κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ακτινοβολία.

Μήπως η ανάπλαση μαστού αυξήσει τον κίνδυνο επιστροφής του καρκίνου; Είναι δυνατόν η ανάπλαση να δυσκολέψει την διάγνωση τυχόν υποτροπής του καρκίνου;

Ο κίνδυνος της υποτροπής του καρκίνου του μαστού εξαρτάται από το στάδιο της νόσου, από τα βιολογικά χαρακτηριστικά του καρκίνου και τις πρόσθετες θεραπείες για τον καρκίνο του μαστού που χρησιμοποιήθηκαν.

Η Επανορθωτική χειρουργική επέμβαση δεν έχει αποδειχθεί, ότι αυξάνει τον κίνδυνο υποτροπής του καρκίνου ή να καταστήσει δυσκολότερη την ανίχνευση του καρκίνου σε περίπτωση υποτροπής. Οι μέθοδοι ή δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο υποτροπής του καρκίνου θα αποφασιστεί από την ογκολογική ομάδα.

Τι συμβαίνει εάν είμαι υποψήφια για ογκεκτομή (lumpectomy) ή για επέμβαση διατήρησης του μαστού, αντί μαστεκτομή;

Εάν ο χειρούργος-μαστολόγος σας προτείνει επέμβαση διατήρησης του μαστού και όχι μαστεκτομή, υπάρχουν επανορθωτικές επιλογές για τη βελτίωση της αισθητικού αποτελέσματος. Χειρουργική επέμβαση διατήρησης του μαστού συνήθως περιλαμβάνει την αφαίρεση τμήματος του μαστού όπου βρίσκεται ο καρκίνος, ακολουθούμενη από ακτινοθεραπεία. Η αφαίρεση των ιστών του μαστού μπορεί να αφήνει συχνά μια εσοχή ή παραμόρφωση στο στήθος. Η διαταραχή του σχήματος και μεγέθους του μαστού είναι εμφανής συνήθως μετά την ολοκλήρωση της ακτινοβολίας.

Για να αποφευχθεί αυτό, ο πλαστικός χειρουργός σας μπορεί να είναι σε θέση να αναδιατάξει το παρέγχυμα του μαστού κατά την στιγμή της ογκεκτομής. Αυτό μπορεί να σας αφήσει με έναν μικρότερο μαστό ή με περαιτέρω ουλές. Οι διαδικασίες αυτές αναφέρονται ως ογκοπλαστική «oncoplastic» χειρουργική επέμβαση. Αν αυτό δεν αποτελεί επιλογή κατά το χρόνο της χειρουργικής επέμβασης του καρκίνου σας, η αποκατάσταση περιλαμβάνει σε απώτερο χρόνο την μεταφορά κρημνού πλατέως ραχιαίου, ή καλύτερα  μεταφορά διτιτραίνων κρημνού των θωρακοραχιαίων αγγείων (διατηρείται ακέραιος ο πλατύς ραχιαίος με συνέπεια μηδαμινή νοσηρότητα), ή μεταμόσχευση λίπους.

Τι ερωτήσεις πρέπει να απευθύνω στον πλαστικό χειρουργό μου;

 • Αποκατάσταση του μαστού μπορεί να γίνει στην περίπτωσή μου;
 • Πότε μπορώ να κάνω αποκατάσταση;
 • Ποια είδη αποκατάστασης είναι κατάλληλα για μένα;
 • Τι είδους αποκατάστασης νομίζετε ότι θα ήταν καλύτερο για μένα; Γιατί;
 • Πόσες από αυτές τις επεμβάσεις έχετε κάνει στο παρελθόν;
 • Θα υπάρχει συμμετρία με τον ετερόπλευρο μαστό, και αν όχι τι μπορεί να γίνει;
 • Πώς θα αισθάνομαι τον ανακατασκευασμένο μαστό, θα έχω καμία αίσθηση;
 • Τι πιθανές επιπλοκές πρέπει να γνωρίζω;
 • Πόσο διαρκεί η χειρουργική επέμβαση και πόσο καιρό θα είμαι στο νοσοκομείο;
 • Θα χρειαστώ μετάγγιση αίματος; Αν ναι, μπορώ να δωρίσω το αίμα μου προεγχειρητικά;
 • Πόσος είναι ο χρόνος ανάρρωσης;
 • Πόση βοήθεια θα χρειαστώ στο σπίτι μετά την έξοδό μου από το νοσοκομείο;
 • Πότε μπορώ να αρχίσω τις ασκήσεις μου και να επιστρέψω στη φυσιολογική δραστηριότητα, όπως η οδήγηση και εργασία;
 • Μπορώ να μιλήσω με άλλες γυναίκες που είχαν την ίδια επέμβαση;
 • Η ανάπλαση μαστού μπορεί να επηρεάσει ή να επηρεαστεί από τυχόν συμπληρωματική χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία;
 • Ποια η διάρκεια στον χρόνο της αποκατάστασης με δικό μου ιστό ή με ένθεμα;
 • Τι θα συμβεί αν μεταβληθεί (κερδίσω ή χάσω) βάρος;

Ποιος πληρώνει για την ανάπλαση του μαστού μου;

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) παρέχει κάλυψη στους ασφαλισμένους όλων των ταμείων για όλες τις επεμβάσεις αποκατάστασης μαστού και τα χρησιμοποιούμενα υλικά στα δημόσια νοσοκομεία.

Οι ιδιωτικές ασφάλειες καλύπτουν τα έξοδα των χειρουργείων ενώ το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του ΕΟΠΥΥ συμμετέχει στο κόστος.

Δείτε Σχετικά
ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΝΑΘΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΝΑΘΟΥ