Αναπλαση μαστου

Με ιστό από τον γλουτό

Η λήψη ιστού από την περιοχή των γλουτών για την αποκατάσταση του μαστού χρησιμοποιείται συχνά στους ασθενείς οι οποίοι δεν διαθέτουν επαρκή ιστό στην κοιλιά τους ή δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δέρμα της κοιλιάς λόγω προηγούμενων χειρουργικών επεμβάσεων.

Το ποσό του ιστού που μπορεί να ληφθεί από το γλουτό έχει περιορισμούς λόγω περιορισμένης περίσσειας δέρματος και λίπους στην περιοχή.Ο κρημνός από τον γλουτό περιλαμβάνει μόνο δέρμα και λίπος και μπορεί να αιματώνεται είτε από διατιτραίνων αγγείο των άνω γλουτιαίων αγγείων είτε από διατιτραίνων αγγείο των κάτω γλουτιαίων αγγείων. Κατά συνέπεια ο ιστός λαμβάνεται είτε από τον άνω τμήμα των γλουτών και είναι γνωστός ως κρημνός SGAP (Superior Gluteal Artery Perforator.

 

είτε από τον κάτω τμήμα των γλουτών και είναι γνωστός ως κρημνός IGAP (Inferior Gluteal Artery Perforator)..

 

 

 

 

 

Οι εν λόγω κρημνοί αποσυνδέονται από τα αγγεία τους, μεταφέρονται ως ελεύθεροι και αναστομώνονται με αγγεία του θώρακα (έσω μαστικά αγγεία).

 

 

 

Πλεονεκτήματα της χρήσης ιστού από τον γλουτό:

Διατηρούνται όλοι οι γλουτιαίοι μύες με κατά συνέπεια ελάχιστη ή καθόλου λειτουργική νοσηρότητα από την δότρια περιοχή
Λιγότερος πόνος

Μειονεκτήματα της χρήσης ιστού από τον γλουτό:

Τεχνικά πιο δύσκολη μέθοδος από κρημνό από την κοιλιά λόγω κοντού αγγειακού μίσχου που δυσκολεύει τις αγγειακές αναστομώσεις .
Απαιτείται αλλαγή της θέσης της ασθενούς στο χειρουργείο που επιμηκύνει τον χειρουργικό χρόνο. Συνήθως απαιτούνται περισσότερες διορθωτικές επεμβάσεις για επίτευξη καλού αισθητικού αποτελέσματος λόγω της δομής λίπους του γλουτού και της περιοσμένης ποσότητας δέρματος.